May 16, 2018

Jag drivs av en outtömlig längtan och kraft att måla och skapa. Att låta min inre röst få uttrycka sig genom mina händer är så spännande. När jag lyckas stänga av den analytiska delen av hjärnan och skapa ifrån hjärtat, källan till kreativiteten, hamnar jag i flow och...

Please reload