Här är våra "heroes" som ideellt engagerar sig i Artworks 4 Change. Vill du bli en av oss? Maila till info@artworks4change.com.

Pia Bergqvist, 63 år, HR chef bor och arbetar i Södertälje.

Jag är mamma till två döttrar och har 8 barnbarn varav 6 flickor.

Bara tanken på att någon av dem skulle utsättas för de övergrep som könsstympning innebär ger mig energi att delta och engagera mig i projektet Artworks 4 change. Känner mig stolt att få delta i det här arbetet

Vivi-Ann Vikström, 60 år, specialpedagog bor och arbetar i Södertälje.  Jag är mamma till 3 barn är mormor till 2 små flickor.

Mitt intresse och engagemang för samhällsfrågor och särskilt frågor som rör barns hälsa har följt mig hela mitt vuxna liv.

Det här projektet känns bra att jobba i eftersom jag är säker på att det finns stora möjligheterna att förändra situationen för de utsatta flickorna. 

Fia Mineur, 38 år, många års erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling. Mamma till två flickor. Respekt är en av de viktigaste värderingarna jag har. Oavsett kön, roll, var du bor eller ålder så har du samma värde som människa. Jag är stolt över att få vara en del av Artworks 4 Change och få möjlighet att påverka att alla flickor ska få vara just flickor på lika villkor. Könsstympning är ett av de mest nedvärderande du kan göra mot en kvinna. Hade jag blivit utsatt för det som barn, hade jag aldrig känt mig hel. Därför bidrar med det jag kan i det här fantastiska projektet.

Annika Skoog, personalvetare och arbetsterapeut. I mitt yrke som arbetsterapeut har intresset för människokroppen varit centralt. För mig är det ofattbart att könsstympning fortsätter med de konsekvenser det innebär för kvinnor, både ur en fysisk och psykisk aspekt. Som kvinna i Sverige vill jag engagera mig för att förhindra att könsstympning. Mitt mål är att könsstympning ska upphöra och att kvinnor har rätten till sina egna kroppar. Därför vill jag lägga tid och kraft i ett projekt som jag vet kan bidra till att förbättra för andra kvinnor

Mitt namn är Emma Vo, jag är en 28 årig Stockholmsbaserad konstnär med en passion för färg, former och det abstrakta.

Den mänskliga kroppen, speciellt den kvinnliga, och skönheten i dess olika former har varit en stor inspiration till mitt skapande. 

 

När jag fick höra om Artworks 4 Change var det självklart att jag ville vara med och bidra till arbetet mot könsstympning. Att ta ifrån någon sin sexualitet och frihet är oacceptabelt och något som måste stoppas. Vi behöver bygga medvetande kring kvinnors rätt i samhället och arbeta för en jämställd värld för kvinnor och flickor.